Alle Thema's

Onderbouw

Groep 8

1- Güzel Ahlak

Anne Baba Hakkı ve Sevgisi

Kardeşlik (Uhuvvet)​​

Doğruluk ve Yalandan Kaçınma​

İsraf Etmeme

2- Allah'ın varlığı ve birliği

Allah'ın varlığı ve birliğinin somutlaştırarak anlatılması​

Sosyal medyanın doğru kullanımı​

Peygamberlere iman ve peygamberlerin sıfatları

Meleklere iman, Kitaplara iman

3- Temizlik

İslam'da temizliğin yeri ve önemi

Taharet: temiz ve necis nedir

Abdest çeşitleri

Tuvalet adabı

4- İbadet

Yaratılış Gayesi ve İbadet

İbadet Çeşitleri, 7/24 İbadet Halinde Bulunmak

7/24 İbadet Halinde Bulunmak, İbadet Şuuru

İbadetin Dünya ve Ahiret Kazançları, Etkileri

5- Toplumsal Farkındalık

Kul, aile ve toplumun hakları ve sorumlulukları

Yaratılmışlara saygı, çevreye saygı ve insanın doğaya zararı

Sosyal medya doğru kullanımı ve uygulamalarda geçirdiğimiz süreler

Oyun oynamanın faydaları ve zararları

6- Namaz

Namazın Ehemmiyeti ve Fazileti

Namazın Farzları, Şartları ve Rükünleri - 1

Namazın Farzları, Şartları ve Rükünleri - 2

Namazı Bozan ve Bozmayan Şeyler

7- Sorumluluk Şuuru

Örnek bir insan olmanın faydaları & Peygamberimiz insanlar için nasıl bir örnekti?

Tebliğ ve Temsil

Efendimiz ve Ashâbının sorumluluk duygusu

Kötü alışkanlıkların insan ve toplum üzerindeki etkisi

8- Ramazan ve Kuran

Ramazan geldi, Hoş geldi

Ramazan ayı Oruç ayı, Neden Oruç tutmalıyız?

Ramazan ayı Kur'an ayı, neden Kur'an okumalıyız?

Kadir Gecesi ve Bayram

10- Örnek Şahsiyetler

Peygamberlere duyulan ihtiyaç

Kur'an da geçen mucizeler ve Peygamberler

Hz. Adem, Mus'ab bin Umeyr

Hz. Yunus, Bilal-i Habeşi

11- İslam ve Bilim

Bilim nedir? Din nedir?

Bilim ile ilim aynı şey midir?

İslamiyette bilimin yeri

Kur'an'ın bilime karşı tutumu

12- Ubudiyet

Ubudiyet nedir?

Efendimiz (a.s.m.) nasıl bir kuldu?

İmtihan dünyası ve hayatın gayesi

Dua nedir? Neden dua ediyoruz?

Klas 1

1- Güzel Ahlak

Adaletli olma ve haksızlık

Kıskançlık (haset), özveri (diğergamlık)

Cimrilikten kaçınma, cömert olma

Dedikodu (gı​ybet)

2- Allah'ın varlığı ve birliği

Allah'ın varlığı ve birliğinin somutlaştırarak anlatılması​

Allahı neden göremiyoruz

Kuranda ismi geçen peygamberler

4 büyük melek ve görevleri

3- Temizlik

İstibra ve istinca

Kişisel hijyen

Maddi ve manevi ağız temizliği

Beslenme hijyeni

4- İbadet

Yaratılış Gayesi ve İbadet

İbadet Çeşitleri, 7/24 İbadet Halinde Bulunmak

7/24 İbadet Halinde Bulunmak, İbadet Şuuru

İbadetin Dünya ve Ahiret Kazançları, Etkileri

5- Toplumsal Farkındalık

Kadın hakları, önyargılı olmama

Veda hutbesi

Sosyal medya ve gerçeklik algısı

Sosyal medyadaki üslubumuz

6- Namaz

Namazın Ehemmiyeti ve Fazileti

Namazın Farzları, Şartları ve Rükünleri - 1

Namazın Farzları, Şartları ve Rükünleri - 2

Namazı Bozan ve Bozmayan Şeyler

7- Sorumluluk Şuuru

Müslümanda olması gereken özellikler ve hal dili

Peygamberimizi örnek almak

Sahabe efendilerimizden örnek davranışlar

Dine sahip çıkma

8- Ramazan ve Kuran

Ramazan'ın önemi ve hususiyetleri

Orucun hayatımızdaki yeri, oruç kalkandır

Kur'an okuma ile ilgili hadis ve ayetler

Kur'an'ı nasıl okumalıyız? Kur'an'ı neden anlayamıyoruz?

10- Örnek Şahsiyetler

Hz İsa, Hz Meryem

Hz. Nuh, Ümmü Seleme

Hz İbrahim, Ammar bin Yasir

Hz Musa, Hz Asiye

11- İslam ve Bilim

Bilime ışık tutan ayetler

Din ilim öğrenmeye engel midir?

Ilim öğrenmek ibadet midir?

Alim ve bilim insanı arasındaki fark

12- Ubudiyet

Sabır nedir? Sabır çeşitleri nelerdir?

Korku ve Ümit

Hamd ve Şükür

Kulluk nedir? Neden kulluk ve ibadet ediyoruz?

Klas 2

1- Güzel Ahlak

Şefkat ve Merhamet

İffetli olmak (kadın erkek ilişkileri), Hz. Yusuf

Kibir (enaniyet)

Kötü sözden kaçınma, tatlı dilli olma

2- Allah'ın varlığı ve birliği

Peygamberlerin gönderiliş gayesi

İman ve küfür

Ahirete iman

Kaza ve Kadere iman

3- Temizlik

Doğa ve çevre temizliği

Ruh temizliği

Efendimiz ve temizlik

Temiz ve necis gıda nedir

4- İbadet

Yaratılış Gayesi ve İbadet​

İbadet Çeşitleri, 7/24 İbadet Halinde Bulunmak​

7/24 İbadet Halinde Bulunmak, İbadet Şuuru​

İbadetin Dünya ve Ahiret Kazançları, Etkileri

5- Toplumsal Farkındalık

Irkçılık nedir, farklı kültürden olanlara davranışlarımız

Aile ve komşuluk hakkı

Sosyal medyanın bilinç altına etkileri, Gözümü haramdan nasıl korurum?

Sosyal medya zorbalığı (Cyberbullying)

6- Namaz

Namazın Ehemmiyeti ve Fazileti​

Namazın Farzları, Şartları ve Rükünleri - 1​

Namazın Farzları, Şartları ve Rükünleri - 2

Namazı Bozan ve Bozmayan Şeyler

7- Sorumluluk Şuuru

Örnek bir Müslüman olmanın yükümlülüğü

Maddi manevi becerilerini geliştirmek, Kişisel ilgi alanlarına yatırım yapmak

Müminin ilk görevi tebliğ

İrsad, Tebliğ ve örnekleri

8- Ramazan ve Kuran

Ramazan ayını nasıl değerlendirebiliriz

Allah'a açılan eller

Tefsir ve meal nedir?

Kur'an-ı okumak mı , yaşamak mı?

10- Örnek Şahsiyetler

Hz. Ebubekir, Hz. Aişe

Hz. Ömer, İbni Mesud

Dava insanı Bediüzzaman

Bediüzzaman: Risaleleri ben yazmadım

11- İslam ve Bilim

Bilime yön veren İslam alimleri

Müslüman olan bilim adamları

Bilmek ve inanmak arasındaki fark

Zamanla değişen bilim

12- Ubudiyet

Taabbudilik

Niçin yaratıldık? Yaratılış gayemiz

Kulluk şuurunda mükemmelliği yakalamak

Riya nedir? İbadette şirk ve riya

Klas 3

1- Güzel Ahlak

İki yüzlülük (riya)

Kötü zan

Haksızlığa karşı durma, doğrunun yanında olma

Alçak gönüllü olma

2- Allah'ın varlığı ve birliği

Kaza Kader ve Ahirete iman

Allah her şeyi yarattı (haşa) Onu kim yarattı?

Sahabenin imanı

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet

3- Temizlik

Gusül nedir? nasıl alınır?

Manevi temizlik

Kıyafet temizliği

Doğa ve çevre temizliği

4- İbadet

Yaratılış Gayesi ve İbadet​

İbadet Çeşitleri, 7/24 İbadet Halinde Bulunmak​

7/24 İbadet Halinde Bulunmak, İbadet Şuuru​​

İbadetin Dünya ve Ahiret Kazançları, Etkileri​

5- Toplumsal Farkındalık

Kamu ve vakıf alanları kullanımı

Hayvan hakları

Sosyal medyanın gücü ve Community anlayışı

Sosyal medya üzerinden teşhircilik (Nispet) (Yediğini paylaşma vs.)

6- Namaz

Namazın Ehemmiyeti ve Fazileti​​

Namazın Farzları, Şartları ve Rükünleri - 1​​

Namazın Farzları, Şartları ve Rükünleri - 2

Namazı Bozan ve Bozmayan Şeyler

7- Sorumluluk Şuuru

Müslümanca yaşarken, kendimizi iyi ifade etmek

İstişare ve istişareye itaat

Toplumda bir birey ve gönül insanı olmak

Bir rehber olarak vasıflarımız ne olmalıdır?

8- Ramazan ve Kuran

Ramazan ayının Efendimizin hayatındaki yeri

Hayatın her alanında oruç

Kur'an ve kalp

Kur'an, birey ve toplum

10- Örnek Şahsiyetler

Hz. Osman, Hz. Süleyman

Hz. Ali, Hz. Fatıma

Bir öğretmen olarak Hocaefendi (Türkçe Olimpiyatları)

Temsil insanı olarak Hocaefendi

11- İslam ve Bilim

Bilim bizi kurtarabilir mi?

Teknolojinin din üzerindeki etkileri

Din ve kültür arasındaki ilişki

Dinin diğer bilimler ile ortak noktası

12- Ubudiyet

Riya nedir? İbadette şirk ve riya

Ihsan nedir? İhsan şuuru ve ciddiyet

İhlas nedir? İhlası kazanma ve korumanın yolları nelerdir?

Hikmet nedir?

Bovenbouw

Coming soon