Groep 8
Thema 2
İman

2.1. Allah'ın varlığının ve birliğinin somutlaştırılarak anlatılması