Groep 8
Thema 7
Sorumluluk şuuru

7.3. Efendimiz ve Ashabının sorumluluk duygusu