Klas 1
Thema 7
Sorumluluk şuuru

7.3.Sahabi efendilerimizden örnek davranışlar