Klas 2
Thema 7
Sorumluluk şuuru

7.2. Maddi ve manevi becerilerimizi geliştirmek