Klas 2
Thema 7
Sorumluluk şuuru

7.3. Mü'minlik görevi: Tebliğ