Klas 3
Thema 7
Sorumluluk şuuru

7.1. Müslümanca yaşarken kendimizi iyi ifade etmek