Klas 3
Thema 7
Sorumluluk şuuru

7.3. Toplumda bir birey ve gönül insanı olmak